Katalog danych

Z Bitcoin Wiki
Wersja z dnia 16:28, 29 lis 2015 autorstwa Wargo (dyskusja | edycje) (Utworzenie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ten artykuł opisuje zawartość katalogu danych, gdzie Bitcoin przechowuje wszystkie informacje, takie jak plik portfela czy łańcuch bloków. Katalog z danymi zazwyczaj umieszczany jest w katalogu użytkownika odpowiedniego dla danego systemu operacyjnego. Domyślna lokalizacja może zostać zmieniona.

Lokalizacja

Windows

Dane bitcoin-qt w systemie Windows przechowywane są w katalogu

%APPDATA%\Bitcoin

Aby uzyskać do niego dostęp, wpisz powyższą ścieżkę w pasku adresu Eksploratora lub Start -> Uruchom %APPDATA% określa katalog z danymi aplikacji zalogowanego użytkownika

C:\Documents and Settings\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\Application data\Bitcoin (XP)
C:\Users\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\Appdata\Roaming\Bitcoin (Vista i wyżej)

Linux

Domyślny katalog z danymi (podkatalog w katalogu zalogowanego użytkownika)

~/.bitcoin/

Uwaga: nazwy plików zaczynające się od kropki nie są domyślnie pokazywane przy wyświetlaniu listy plików w katalogu. Należy użyć komendy ls -a.

Jeżeli nie możesz zlokalizować tego katalogu, wywołaj

find / -name wallet.dat -print 2>/dev/null

(zamiast wallet.dat można podać nazwę innego pliku obecnego w tym katalogu - o tym dalej)

Mac

~/Library/Application Support/Bitcoin/

Własny

Można wybrać inny katalog danych ustawiając opcję datadir umieszczając ją w pliku konfiguracyjnym (należy umieścić go w domyślnej lokalizacji) lub w linii polecenia. Jest to dobry pomysł, aby lepiej zabezpieczyć dane lub przenieść na większy nośnik.

Zawartość

Podkatalogi

 • blocks - folder przechowujący łańcuch bloków
  • index (katalog) - indeks transakcji
  • blk*****.dat
  • rev*****.dat
 • chainstate - Baza LevelDB przechowująca dane o niewydanych wyjściach pomocne przy weryfikacji transakcji
 • database - Zawiera pliki dziennika zmian (journaling) bazy BDB.
 • testnet3 - Katalog sieci testowej. Posiada te same pliki i podkatalogi co dla głównej sieci.
 • regtest - Katalog sieci testów regresyjnych. Posiada te same pliki i podkatalogi co dla głównej sieci.

Pliki

 • bitcoin.conf - Plik konfiguracyjny
 • bitcoind.pid - Zawiera numer procesu, który został przydzielony uruchomionemu programowi Bitcoin-qt.
 • .cookie
 • db.log - Dziennik informacji o błędach bazy BDB
 • debug.log - Dziennik debugowania
 • fee_estimates.dat - Statystyki potrzebne do obliczania wysokości opłat transakcyjnych i priorytetów ich akceptowania.
 • .lock - Plik blokady dla BDB
 • peers.dat - Baza węzłów sieci. Własny format.
 • wallet.dat - Plik portfela